CA
ES
EN
Número 14, any 2024
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Encetem el número catorze de la revista Mnemòsine, en el qual s’aniran reflectint els projectes més singulars de la museologia i la museografia dels nostres museus. Des de l’AMC agraïm la col·laboració de totes les persones que, de manera voluntària, reflexionen sobre temes molt diversos que afecten la nostra professió i generen un saber que, article rere article, es va col·lectivitzant. Amb les aportacions d’un ampli ventall de professionals de museus la revista Mnemòsine s’ha anat convertint, al llarg d’aquests tretze anys, en un instrument per compartir coneixement i fer avançar la mirada de la trajectòria que portem a terme.

Aquest 2024 arriba amb un promès increment del pressupost general en cultura per part del nostre govern. Un govern que també enceta un avantprojecte, molt esperat, el de la Llei de patrimoni cultural català, una llei que haurà de facilitar el marc legal revisat i actualitzat per donar resposta a les necessitats que avui reclama i necessita el nostre patrimoni cultural.

Enguany també tindrem el lliurament dels Premis AMC, que arriben a la desena convocatòria, la qual cosa els avala per reconèixer l’esforç i l'encert de tota la professió i de les institucions responsables.

I també publicarem el cinquè volum de la col·lecció «Manuals de Museologia» de l’AMC, dedicat a les exposicions amb criteris ecològics, de la mà de la doctora Anna Alcubierre Roca. Sens dubte serà un altre manual tècnic de referència per a tots els nostres associats.

Vull animar, una vegada més, a seguir publicant articles que reflecteixin les bones pràctiques del sector professional, que ens ajudin a reflexionar i a millorar el nostre servei públic des de totes i cadascuna de les àrees dels museus i centres patrimonials de manera col·laborativa.

Una vegada més expresso el meu agraïment a tothom que fa possible la revista, especialment al seu consell de redacció!

 

Joan Vicens i Tarré

President de l'AMC