CA
ES
EN
Número 13, any 2023
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Amb l’inici de l’any 2023, encetem el número 13 de la revista Mnemòsine. Un any en què esperem continuar augmentant els èxits i els visitants dels museus de casa nostra. Un any en el qual els pressupostos de cultura seran lleugerament més alts que l’any anterior, fet que ens ha d’esperonar per arribar al promès i necessari 2%. Un any que s’inicia amb una nova professional al capdavant del Servei de Museus i Béns Mobles del Departament de Cultura, a qui desitgem molts encerts en la seva gestió.  

Aquest 2023 serà un any d’eleccions municipals, els resultats de les quals ens agradaria que incideixin en la millora de les polítiques dels museus locals. I serà també un any de renovació de la Junta Directiva de l’Associació. Aviat aplicarem el nou nom de l’Associació, revisat per raó de gènere, aprovat en l’assemblea extraordinària del mes de novembre passat.

Vull animar, doncs, a seguir redactant articles que reflecteixin les bones pràctiques del sector professional, que ens ajudin a reflexionar i a millorar el nostre servei públic des de totes i cadascuna de les àrees dels museus.

El meu agraïment és per a tothom que fa possible la revista!

 

Joan Vicens i Tarré

President