CA
ES
EN
Número 13, any 2023
Revista Catalana de Museologia

Editorial

Amb l’inici de l’any 2023, encetem el número 13 de la revista Mnemòsine. Un any en què esperem continuar augmentant els èxits i els visitants dels museus de casa nostra. Un any en el qual els pressupostos de cultura seran lleugerament més alts que l’any anterior, fet que ens ha d’esperonar per arribar al promès i necessari 2%. Un any que s’inicia amb una nova professional al capdavant del Servei de Museus i Béns Mobles del Departament de Cultura, a qui desitgem molts encerts en la seva gestió.  

Aquest 2023 serà un any d’eleccions municipals, els resultats de les qua...

Llegir

Consell de redacció